Nezbytné certifikace a stanovy pro úpravu vody

Úpravny vody mohou být podle účelu použití rozděleny na úpravny pitné vody a na úpravny jako zdroj napájecí vody pro řadu přístrojů a technologií, kde je předepsána určitá specifická čistota. Pro jakékoliv zacházení s pitnou vodou platí přísně stanovy, který každý výrobce, či servisní orgán musí splňovat.

Nezbytné certifikace a stanovy pro úpravu vodyNaše společnost Goldman water s.r.o. je jedním z mála výrobců, který disponuje veškerou platnou certifikací pro výrobu, prodej a servis úpraven vody. Jako jediný výrobce na trhu se můžeme prokázat platnou certifikací, která deklaruje nezávadnost a kvalitu všech našich výrobků, které dodáváme do domácností i do průmyslu a nemocnic. Pracujeme v režimu ISO 9001 a 14001.

 

Každá úpravna musí splňovat po technické stránce ověření Státní zkušebny vyjádřené ES Prohlášení o shodě a splnění parametrů certifikátem patřičné normy, že produkuje vodu v deklarované kvalitě. Dále musí splňovat zákonem vydané vyhlášky na hygienické požadavky pro styk výrobků s pitnou vodou.

 

Úprava pitné vody

Zdrojem může být veřejná městská voda, či vlastní zdroj (studna, vrt) a jakékoliv zařízení, které pracuje s tímto zdrojem, jako jsou různé filtrace, automatické filtry, změkčovače, UV zařízení, či jiný systém na úpravu pitné vody, musí mít schválení Státního zdravotního ústavu na nezávadnost materiálů ve styku s pitnou vodou podle MZ č.409/2005 Sb. a č.252/2004 Sb. Bez tohoto nelze takové zařízení prodávat, ani uvádět na trh. Tento dokument si vždy vyžádejte od Vašeho dodavatele systému na úpravu vody.

 

Napájecí vody

Úpravy vody, jejichž výsledkem je docílení chemické a mikrobiologické čistoty dané normami, které jsou pro daný typ příslušné. V zásadě jde o dva základní typy čištěné vody. Každý typ vody a jeho kvalita je ověřena certifikačním orgánem majícím takovou pravomoc.

  1. Napájecí voda pro sterilizátory a dezinfektory specifikovaná normou ČSN EN 285+A2 se specifickou vodivostí do 5,0 - 15,0 uS/cm. Tento limit je DOPORUČENÍM a výrobci přístrojů používající takovou napájecí vodu, mohou určit i vyšší limit odpovídající určité technologii. Takový typ vody je určen k napájení sterilizátorů, výroby medicinální páry, různé oplachy a celou řadu účelů, kde není stanovena specifická norma.
  2. Napájecí voda připravená podobně jako v předchozím bodě č.1, ale se zařazeným koncovým stupněm na výsledné dočištění. Vodivost musí dosahovat maximálně 1,0 uS/cm s důrazem na obsah silikátů do 0,1 mg/l. To je důležité zejména pro použití v klinické biochemii. Tato norma je stanovena ČSN ISO 3696 typ 2/ NCCLS Type II DI. Takový typ vody lze dále ošetřit řadou způsobů, například koncovou filtrací 0,2 um, UV zářiči a deklarovat vodu, že za dodržení dalších podmínek, vyhovuje předpisu Českého lékopisu ČL 2009.

Pokud je dodavatel úpravny vody současně výrobcem, to znamená, že nabízí jakoukoliv úpravnu, která je jím sestavena, nebo doplněna z různých částí, musí být taková úpravna označena názvem a typem. Jedná se o nový výrobek, který musí projít schválením a posouzením Státní zkušebny. Výsledkem je Závěrečný protokol a na základě tohoto schválení je možné vystavit ES Prohlášení o shodě podle Zákona 90/2016 Sb. Prohlášení o shodě musí opět obsahovat název a sídlo výrobce, název zařízení a typ, případně typovou řadu.

Novinky

Jak hlučné jsou úpravy vody Goldman water?
01/06/2022
Děkujeme za pozitivní ohlasy
25/04/2022
Úpravna vody v reportáži televize Nova
25/04/2022
Montáž nových úpraven u stálého zákazníka
12/04/2022
22. březen Světový den vody
22/03/2022