Změny v legislativě týkající se úpravy vodyZměny v legislativě týkající se úpravy vodyPlánované legislativní změny pro rok 2022 se týkají i vyhlášek pro úpravu vody. Od 1.1.2022 vešla v platnost nová vyhláška týkající se úpravy pitné vody. Nová vyhláška 446/2021 Sb. mění dosud platnou vyhlášku 409/2005 Sb.,  o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Ministerstvo zdravotnictví touto vyhláškou dopňuje a mění některé podmínky pro úpravu pitné vody. Nová vyhláška například rozšiřuje nové ukazatele, jejichž limity stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu.

Každý výrobce úpravny vody je povinen řídít se vyhláškami MZ, zařízení pro přímý styk s pitnou vodou musí splňovat veškeré legislativní náležitosti.

Naše systémy pro úpravu vody jsou certifikované Státní zkušebnou, mají platné označené CE a je na ně vydáváno Prohlášení o shodě. Zaručujeme kvalitu a dlouhodobou životnost našich výrobků.

Novinky

Železo a mangan v pitné vodě
23/09/2022
Reverzní osmóza jako řešení chemického znečištění
21/07/2022
Jak hlučné jsou úpravy vody Goldman water?
01/06/2022
Děkujeme za pozitivní ohlasy
25/04/2022
Úpravna vody v reportáži televize Nova
25/04/2022