Reverzní osmóza jako řešení chemického znečištění

Horká suchá léta s přívalovými dešti a mírné zimy bez sněhu vedou k úbytku povrchových a podpovrchových zdrojů pitné vody. Jejich znečištění stále stoupá.

Reverzní osmóza jako řešení chemického znečištěníDeník.cz - článek o klimatické krizi v Česku.

Zdroje kvalitní pitné vody stále ubývají. S měnícím se klimatem a stále většími suchy přicházíme o povrchové i podpovrchové vody. Jejich kvalita je také čím dál tím horší.

 

Dlouhodobě se nedaří snížit objem pesticidů a dusíkatých látek. Vliv zemědělské činnosti do podzemních vod přináší i jiné druhy polutantů, zejména z chemických hnojiv. Ze zemědělských hnojišť může docházet k průsaku fekálií. Rozsáhlé problémy znečištění spodních vod způsobují i černé skládky. Městské čistírny vod mají většinou zastaralé metody čištění vody z 90. let a některým novým druhům znečištění již nestačí.

Výchozím řešením a prevencí před takovýmto znečištěním je úprava vody reverzní osmózou. V současné době je to jeden z nejpoužívanějších a nejúčinnějších systémů pro odstranění většího množství škodlivin, nebo chemického znečištění. Proces probíhá velmi jemnou filtrací přes speciální membrány, které zachytí i látky pod 1 nm. Výsledkem takové filtrace je demineralizovaná voda. Pro využití v domácnosti je následně obohacena o životu prospěšné minerální látky speciálním minerálním filtrem. Tento proces může být ještě dovybaven dezinfekcí pomocí UV záření pro kompletní odstranění mikroorganismů.

Reverzní osmóza je velmi dlouho používaný systém úpravy vody, který má širokou škálu použití. Je to nezbytná technologie pro čištění vody v průmyslu a zejména ve zdravotnictví. Nejvíce se používá při odsolování mořské vody.

Úpravou vody pomocí reverzní osmózy se zabýváme řadu let. Vyvinuli jsme dokonalý systém, který je zcela automatický bez nutnosti obsluhy a zaručujeme vysokou životnost všech jeho komponentů. Naše systémy upravují vodu ve většině nemocnic v České Republice.
https://www.goldmanwater.cz/upravny-vody.html

 

Novinky

Rozsah filtrace částic v pitné vodě
27/03/2023
Světový den vody 2023
20/03/2023
Magnetický, galvanický, nebo katexový změkčovač? Jaké jsou rozdíly?
07/02/2023
Montáže v roce 2022
12/01/2023
PF 2023
30/12/2022