Magnetický, galvanický, nebo katexový změkčovač? Jaké jsou rozdíly?

Nejčastějším problémem pitné vody je vodní kámen. Přirozené soli vápníku a hořčíku, které se ve vodě vyskytují, umí v rozvodech vody nadělat velkou paseku.

Magnetický, galvanický, nebo katexový změkčovač? Jaké jsou rozdíly?Nejběžněji nabízenou úpravou pro spotřebiče jsou přípravky na změkčení, nebo malé měnitelné filtry napojené přímo k spotřebiči. Změkčovací přípravky v podobě chemických sypkých, nebo tekutých přípravků jsou často nabízeny pro myčky, pračky atp. Tyto látky kvůli svému složení nejsou doporučené pro používání na pitnou vodu. Měnitelné filtry řeší pouze jeden spotřebič a jejich nákup u výrobce je často s vysokou cenovou přirážkou.

Nabízené moderní systémy poslední doby jsou především Magnetické a Galvanické změkčovače. Často trubice, nebo krabička, která se připojí do potrubí, někdy do elektrické sítě a o víc se již nemusíte starat. Magnetická úprava jejíž princip spočívá v působení magnetického pole na molekuly vápníku a hořčíku, čímž mění jejich molekulovou strukturu, tzv. je „zaoblí“. Tím by se neměl usazovat vodní kámen a měl by se vyloučit řádem ven. Tato změna tvaru je ale dočasná, molekulová struktura, po tom, co na ní již nepůsobí žádné magnetické pole, svou formu mění zase zpět, zejména v teplé vodě. K usazování a tvoření stop vodního kamene tedy dochází stejně.
Podobně je tomu tak u Galvanické úpravy vody. Účinek, který spočívá na elektro-galvanickém principu, který vzniká průtokem vody přes kovovou elektrodu. Elektroda, stejně jako magnet zapůsobí na polaritu molekuly vápenaté soli, čímž změní její strukturu. Obchodníci velmi často rádi nachytají zákazníky informací, že úpravna mění Kalcit na Aragonit. Obojí je uhličitan vápenatý, který má za následek krasové jevy v jeskyních a stejně tak vodní kámen. U této úpravy není jistota, zda kovový článek nevypouští do vody i jiné látky. Životnost elektrody bývá 3-5 let podle složení a spotřeby vody. Elektrodu nelze vyměnit, je třeba zakoupit celý nový systém.
K oběma úpravám vody si lze přečíst stanovisko Státního zdravotního ústavu

Další možností změkčovacího systému jsou bezsolné změkčovače se speciální náplní měnící fyzikální vlastnosti vody. Náplň, kterou voda protéká, na sobě nechává růst vodní kámen. Po určité době dojde k zanesení náplně, vzniklý zkrystalizovaný vodní kámen se může uvolňovat dále do řádu. Náplně jsou často zaneseny i jiným běžným znečištěním, bez patřičné předúpravy může velmi rychle dojít ke kompletnímu zanesení náplně. Náplň bezsolných změkčovačů má životnost 3-5 let dle složení a spotřeby vody. Výměna takové náplně pak stojí 10 000 – 20 000 Kč.

Nejefektivnější možností jsou klasické změkčovače na bázi katexové pryskyřice. Jedná se o 100% eliminaci vodního kamene z řádu. Katexová pryskyřice na sebe váže ionty vápníku a hořčíku a nahrazuje je ionty sodíku. Ionty vápníku a hořčíku jsou vyplaveny do odpadu, takže se do řádu dále nedostávají. Pryskyřice se dále regeneruje solným roztokem, čímž získává zpátky svou chemickou vlastnost pro další vázání iontů tvrdé vody. Takový změkčovač potřebuje v blízkosti zásuvku na 230 V a jediná starost je dosypávání soli do zásobníku. Změkčovač se z pravidla nenastavuje na hodnoty 0. Pitná voda tedy úplně nepřichází o minerály, ale zároveň jsou rozvody chráněny od vodního kamene. Pytel soli stojí 200 – 400 Kč. Doporučujeme kupovat kvalitní tabletovou sůl s podílem NaCl nad 99,5%. Levné soli nabízené v obchodních řetězcích jsou často s vyšším podílem vody, ve změkčovači se pak špatně rozpuští a zalepují solnou nádrž. Dochází k špatné regeneraci katexové náplně a k nesprávné funkci změkčovače. Katexová pryskyřice se mění jednou za 8 – 10 let dle složení a spotřeby vody.

 

Úprava vody je vázaná legislativou vydanou Ministerstvem zdravotnictví a to 37/2001 Sb., 252/2004 Sb. a 409/2005 Sb. Hygienické požadavky na úpravu pitné vody jsou rozsáhlé a přísné. Každý výrobek na trhu, který je prodáván na úpravu pitné vody, musí tuto legislativu splňovat. Správný výběr prodejce, který má patřičné certifikace, Vám zaručí kvalitní hygienicky nezávadný výrobek. Při koupi jakéhokoliv zařízení, které se instaluje na řád pitné vody se ujistěte, že výrobek i jeho části a náplně mají tzv. „Prohlášení o shodě“ nebo jiný atest pro styk s pitnou vodou schválený hygienickou stanicí. V opačném případě musí být na výrobku upozornění, že zařízení není určeno a schváleno pro úpravu pitné vody. Takový výrobek si do vodního řádu instalujete na své vlastní zdravotní riziko bez možnosti záruky. Jakékoliv zařízení fungující na bázi fyzikální úpravy není mezi povolenými technologiemi úpravy vody uvedenými v § 13, odst. 2 vyhlášky č. 37/2001 Sb.

 

Rádi Vám poradíme s nákupem vhodné úpravny vody. Kontaktujte naše obchodní oddělení.

Novinky

Rozsah filtrace částic v pitné vodě
27/03/2023
Světový den vody 2023
20/03/2023
Magnetický, galvanický, nebo katexový změkčovač? Jaké jsou rozdíly?
07/02/2023
Montáže v roce 2022
12/01/2023
PF 2023
30/12/2022