Iontoměnič nejvyšší kvality!

Společnost Goldman water s.r.o. se rozhodla našim zákazníkům nabízet už jen tu nejlepší kvalitu certifikovaných iontoměničů na trhu. Díky této kvalitě splňujeme přísné normy napájecí vody pro biochemii, imunologii, mikrobiologii a všechny další laboratorní obory.

Iontoměnič nejvyšší kvality!Napájecí voda pro laboratoře se řídí normami ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost pod 1,0 µS/cm.

Akreditovaná pracoviště, musí procházet pravidelnou kontrolou. Úpravny vody, tak jako ostatní zdravotní technologie, musí mít veškeré dokumenty dle zákona. Výrobce, který tyto dokumenty nemůže dodat, nemá oprávnění k prodeji a koncový uživatel nesmí úpravny vody provozovat.
Díky tomuto novému, certifikovanému, směsnému iontoměniči se vodivost našich úpraven rovná téměř „0“ a splňuje veškeré požadavky pro akreditovaná pracoviště.

 

Běžné směsné iontoměniče obsahují vetší množství silikátů. Následné rozbory upravené vody ukazují, že jejich koncentrace je nad uvedenou normu (ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost pod 1,0 µS/cm), proto není možné je používat pro přístroje, které používají takto upravenou vodu pro účely analýzy.

Pro uspokojení současných požadavků na kvalitu vody bylo přikročeno ke kompletní výměně zásob iontoměničů.

Novinky

Vyrábíme, instalujeme a servisujeme systémy na úpravu vody
21/07/2021
Instalace změkčovače vody v rodinném domě
22/06/2021
Děkujeme za pozitivní ohlasy
03/06/2021
Pohled do historie úpravy vody
06/03/2021
Výroba systémů na úpravu vody značky Goldman water
19/02/2021