Pomáhali jsme v Potravinové bance v rámci projektu "JSME S VÁMI".

V rámci projektu "JSME S VÁMI" jsme měli možnost pomoci v Potravinové bance, která bojuje proti plýtvání potravinami.

Pomáhali jsme v Potravinové bance v rámci projektu "JSME S VÁMI".V rámci projektu "JSME S VÁMI" se vydala první část zaměstnanců Goldman water s.r.o. na pomoc s kompletací balíčků do Potravinové banky. Pánové byli již od rána zapojeni do dobročinné práce, dostali za úkol zkompletovat tašky s potravinami a následně je připravit k odvozu. Práci si velmi užili a přinesli samé positivní zkušenosti. 
 Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj byla založena v roce 2009, aby pomáhala v boji proti plýtvání a dělila se s těmi, kteří v nouzi potřebují pomoci. Protože nám solidarita není cizí, domluvili jsme se s Potravinovou bankou a v několika turnusech celá naše firma pomůže s prací a přípravami pro potřebné. Doufáme, že vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále a promítne se přispěním do dobročinnosti a solidariti k druhým. Věříme, že se najde řada dalších, kteří rádi podají pomocnou ruku těm, kteří to opravdu potřebují.Novinky

Goldman water na LABOREXPO 2024
20/05/2024
Otevřeli jsme nové školící centrum!
15/05/2024
Chráníme vodu i jinak!
14/05/2024
Naše firma na návštěvě Čistírny odpadních vod v Čelákovicích.
14/05/2024
Pomáhali jsme v Potravinové bance v rámci projektu "JSME S VÁMI".
03/05/2024