Naše firma na návštěvě Čistírny odpadních vod v Čelákovicích.

Naši technici se zúčastnili komentované exkurze v Čistírně odpadních vod v Čelákovicích.

Naše firma na návštěvě Čistírny odpadních vod v Čelákovicích.Naše společnost Goldman water se zúčastnila komentované prohlídky v ČOV Čelákovice. Snažíme se vzdělávat nejen o kvalitě vod pitných i technických, ale i zpracování vody odpadní. Čistící technologie obecních čističek bývají založeny zejména na mechanickém a biologickém typu čištění. Mechanické předčištění pomocí mechanických česlí zachytávají největší mechanické nečistoty, kterými jsou zejména vlhčené ubrousky a nerozložitelné části hygienických potřeb. Dalšími procesy jsou oddělování písku, štěrku a hrubých nečistot, či tuku v usazovacích nádržích. Takto vyčištěná voda je následně biologicky zbavena kalu a přes poslední dočišťovací procesy odchází zpět do povrchových vod. Historie čistíren sahá až do 19. století. Nejstarší českou čistírnou je Stará čistírna odpadních vod v pražské Bubenči, která dala základy dalším městským a obecním čistírnám v Čechách. Novinky

Goldman water na LABOREXPO 2024
20/05/2024
Otevřeli jsme nové školící centrum!
15/05/2024
Chráníme vodu i jinak!
14/05/2024
Naše firma na návštěvě Čistírny odpadních vod v Čelákovicích.
14/05/2024
Pomáhali jsme v Potravinové bance v rámci projektu "JSME S VÁMI".
03/05/2024