UV dezinfekce vody

Věděli jste, že ultrafialové (UV) záření je bezpečná, čistá a téměř bezúdržbová metoda zajištění vody bez nežádoucích bakterií? Při dezinfekci vody UV zářením je pro zabíjení mikroorganismů ve vodě využíváno ultrafialové světlo, které je přítomné například i ve slunečním světle. Je to prokázaná technologie bez významných nedostatků.

V některých případech jsou počáteční náklady o něco vyšší než při dezinfekci chlorováním, ale vzhledem k nízkým provozním nákladům se tyto náklady samy zaplatí. Metoda je příznivá s ohledem na životní prostředí a v podstatě bezporuchová. Většina systémů úpravy vody založených na UV záření vyžaduje pouze každoroční výměnu UV lampy – což je proces stejně snadný jako u obyčejné žárovky – a periodickou výměnu vložky filtru.

1) O dezinfekci vody UV zářením

Poměrně značná řada domácností spoléhá na individuální zdroj – vlastní studny. Tyto zdroje mají nestandardní kvalitu a z minulosti jsou často ekologicky zatíženy. Zejména používání průmyslových hnojiv, pesticidů a dalších chemikálií přetrvává v podzemních vodách dlouhou řadu roků. Při dešťových srážkách se dostávají povrchové vody do nižších půdních vrstev, nebo dochází přímo ke splachu kontaminace do studní.

Přítomnost uvedeného znečištění napomáhá růstu bakterií, což ukazuje laboratorní vyšetření. Jedná se o bakterie typu E. coli, koliformní bakterie a další nežádoucí ukazatele. Současně kontaminované zdroje obsahují i amonné látky, dusičnany, dusitany a projevují se řadou nepříjemných pachů.

Zmíněná kvalita vody z individuelního zdroje se může měnit v průběhu několika let, ale dokonce i ze dne na den. Bezpečné používání takového zdroje může být z těchto důvodů velice problematické.

 

2) Co je ultrafialové (UV) záření?

Vyrábí pitnou vodu pomocí UV filtrace

Ultrafialové či zkráceně jen UV (z anglického ultraviolet) záření leží v elektromagnetickém spektru mezi rentgenovými paprsky a viditelným světlem. Přestože UV záření ani jeho paprsky nemůžeme vidět, jsme mu vystaveni vždy, když se octneme na slunečním světle. Díky UV záření se opalujeme. UV systémy používají speciální lampy nebo zářivky, které emitují UV záření určité vlnové délky. UV energie útočí na genetické základy mikroorganismů, způsobuje změnu uspořádání jejich DNA/RNA, a tím omezuje schopnost funkce a reprodukce těchto mikroorganismů. Pokud se mikroorganismus nemůže dále množit, nemůže infikovat další organismy, se kterými přijde do kontaktu. Proces je jednoduchý, ale účinný. Dochází při něm ke zničení až 99,99% nebezpečných mikroorganismů, aniž by se do vody přidávala jakákoli chemikálie.

Kvalita a vhodnost UV záření a "kontaktní plochy" jsou rozhodující faktory pro účinnou dezinfekci. Velikost UV systému musí být určena v závislosti na předpokládaném použití. Stejně tak je důležité používat správný vstupní filtr pro odstranění nečistot a minerálů, které mohou být v přírodní vodě obsaženy. Tyto nečistoty a minerály mohou snižovat účinnost UV systémů – mikroorganismům v podstatě poskytují ochranný štít, který jim pomáhá projít UV zářením. Klíčovým slovem je v tomto případě kvalita. Výrobci systémů důrazně doporučují měnit vstupní i výstupní filtry v určených periodách a UV lampy buď každoročně nebo po 9000 hodinách používání, podle toho, co nastane dříve.

 

3) Výhody UV systémů

Existuje několik velmi dobrých důvodů, proč majitelé domů, ale i celé obce, volí pro dezinfekci vody technologii UV záření.

Vysoká účinnost: Již více než 25 let je technologie UV záření pokládána za bezpečný a rentabilní způsob dezinfekce vody a eliminace nebezpečných mikroorganismů. Tato technologie je používána v tisících městech, výrobci balené vody a majiteli domů po celém světě.

Co byste si měli zapamatovat:

  • Bez chemikálií: UV záření zajišťuje dezinfekci vody bez přidávání nebezpečných chemikálií, například chloru. Zabraňuje rovněž potenciálnímu vytváření nebezpečných chemických dezinfekcí. Ve světě je snaha nahradit, nebo alespoň omezit používání chlóru.
  • Bez chuti a zápachu: UV záření nezpůsobuje změny chutě, vůně nebo barvy vody.
  • Účinnější než chlor: Narozdíl od chlorování jsou UV systémy účinné i proti mikroorganismům z čeledě Cryptosporidium a Giardia.
  • Kompaktní se snadnou údržbou: UV systémy mohou být používány pro jeden vodovodní kohoutek nebo pro celou domácnost a přitom zabírají minimum prostoru. Celá údržba spočívá jen v každoroční výměně lampy a pravidelné výměně filtrů.
 

4) Kvalita vody

Úspěšná dezinfekce závisí na dostatečné intenzitě UV záření, kterému je voda vystavena po dostatečnou dobu. Účinnost systému může být nižší v případě vody, která nesplňuje určité obecné požadavky na kvalitu vody.

Aby UV systém pracoval efektivně, musí voda projít vstupním filtrem, který z ní odstraní veškeré nečistoty větší než 5 mikrometrů. Tato vstupní filtrace zajistí, že nečistoty, které by mohly blokovat UV záření, se nedostanou do UV systému. Pokud by došlo k proniknutí těchto nečistot do systému, mohly by vytvářet štít mezi mikroorganismy a UV zářením. Takto "ochráněné" mikroorganismy by se - nepoškozené a stále živé - dostaly až do vyčištěné vody.

Pokud vaše voda není zakalená nebo nezapáchá, pokud v toaletě nemáte rezavé skvrny a máte měkkou vodu, pak by vaše voda neměla být pro UV systém žádný problém.

 

5) Časté otázky k UV systémům

Co je ultrafialové (UV) záření?

Již dlouhou dobu je známo, že sluneční světlo dokáže zabíjet mikroorganismy. Součástí slunečních paprsků je i spektrum UV záření, které se využívá v UV systémech pro čištění vody – i když při mnohem menší intenzitě. Hovoří se o něm jako o "germicidním" spektru či frekvenci. Frekvence používaná pro zabíjení mikroorganismů je 254 nanometrů (nm). Námi používané UV lampy jsou vyrobeny tak, že nejvíce UV energie mají právě na této frekvenci.

Jak je měřena intenzita UV záření?

Intenzita UV záření na frekvenci 254 nm se při čištění vody měří v jednotkách "mikrowatty na centimetr čtvereční". Ministerstvo zdravotnictví USA stanovilo, že účinný UV systém musí mít výkon minimálně 16000 mikrowattů na centimetr čtvereční.

Je celý UV systém ponořen do vody?

Do vody pronikají pouze paprsky, ale UV lampa ve vodě ponořena není. UV lampa je umístěna uprostřed filtru, obklopená průhlednou křemíkovou trubicí. Lampa je touto trubicí chráněna. Trubice je ponořena do vody. Nejlepší je ponořit vnější povrch zářiče do vody, aby UV paprsky mohly proniknout až k mikroorganismům a zabíjet je.

Co je to křemíková trubice?

Křemíková trubice má tři funkce. 1. Izoluje lampu od vody, takže nedochází ke zkratování elektrických kontaktů vodou. 2. Vytváří tepelnou bariéru umožňující lampě udržovat ideální provozní teplotu 40 °C (104 °F) a 3. Umožňuje maximální přenos UV energie do vody. Křemíková trubice je vyrobena z taveného křemíku, který má účinnost přenosu přibližně 98%.

Jak probíhá čištění křemíkové trubice a jak často je to potřeba?

Křemíková trubice by měla být otřena vlhkým hadříkem při každé výměně lampy. U některých modelů je možné křemíkovou trubici vyčistit i bez nutnosti demontáže z UV systému. V některých případech nelze trubici vyčistit, ale musí být demontována a vyměněna za novou.

Jak často je nutné měnit UV lampu?

UV lampa je určena k nepřetržitému provozu po dobu jednoho (1) roku. Lampa během této doby postupně ztrácí energii, takže její každoroční výměna zajistí dostatečnou intenzitu UV záření pro zabití mikroorganismů.

Ovlivňuje UV dezinfekce chuť vody?

UV energie působící na vodu nemá žádný vliv na chuť ani vůni vody. Jedinou výjimkou může být vytváření oxidantů různých chemikálií na UV lampě. Tato oxidace pak skutečně může ovlivnit chuť vody. K oxidaci ale dochází jen v případě, že voda zůstane vystavena UV záření po dlouhou dobu.

Měla by být UV lampa používána s dalšími typy filtrů?

Ano, protože UV záření mění kvalitu vody pouze zabíjením bakterií a virů. Proto se vždy doporučuje používat s UV lampou i vstupní filtr pro sedimenty a výstupní filtr s aktivním uhlím. Tato konfigurace tvoří kompletní UV systém.

Proč je nutné používat v UV systému filtr se schopností filtrace 1 mikrometr?

Vnější vrstvy drobných nečistot jsou extrémně odolné proti prostupu UV záření. Z tohoto důvodu doporučují výrobci UV systémů používat před UV systémem filtraci schopnou zachytit nečistoty o velikosti 1 mikrometr (absolutně).

V jakém pořadí by měly být uspořádány filtry a UV lampa?

Před UV lampou by vždy měl být použit vstupní filtr a za ní pak filtr s aktivním uhlím. Vždy se doporučuje zařadit UV systém jako poslední součást řešení pro čištění vody. Další filtry nebo jiná zařízení pro čištění vody mohou způsobovat novou kontaminaci.

Co způsobuje výskyt černých částeček ve vodě, pokud je v UV systému použit filtr s aktivním uhlím?

Černé částečky ve vodě pocházejí z filtrů s aktivním uhlím používaných v UV systému. Při jejich prvním použití se ve vodě může objevit nepatrné množství uhelných částeček. Tyto částečky jsou neškodné a po prvním použití filtru dojde k jejich odplavení.

Je ultrafialové záření nebezpečné?

Ne. UV záření působí pouze na vodu a je srovnatelné se slunečním zářením. Ve vodě ošetřené UV zářením po něm nezůstávají žádné zbytky. Údržbu UV systému je potřeba provádět opatrně, aby nedošlo k přímému vystavení osob záření z UV lampy.

Jak vysoký tlak vody je potřeba pro provozování většiny UV systémů?

Většina UV systémů je určena k provozu ideálně při tlaku vody přibližně 65 psi (448,2 kPa = 4,482 bar). Přestože mnoho systémů dokáže pracovat i při tlaku 20 psi (137,9 kPa = 1,379 bar), bude vlivem nízkého tlaku vody značně snížen průtok vody. Pro případy, že by tlak překročil 75 psi (517,1 kPa = 5,171 bar), se vždy doporučuje používat redukční ventil.

Může UV systémem protékat horká voda?

UV systémem by neměla protékat voda o teplotě 37,8 °C (100 °F) nebo vyšší. Při vyšších teplotách mohou měknout nebo slábnout plasty a pryžové součásti, což může způsobit selhání systému.

Pokud je UV lampa ztmavená, je to příznak nesprávné funkce či závady?

Ne. Ztmavení na konci UV lampy je normální. UV lampy jsou prakticky bezporuchové. Pokud k poruše přesto dojde, je obvykle způsobena příliš vysokým nebo nedostatečným elektrickým napětím. Je velmi důležité UV lampu každoročně vyměnit.

Jaký je rozdíl mezi UV lampami s tvrdým a měkkým sklem?

Tvrdé sklo je čistý roztavený křemík. Udržuje schopnost propouštět UV záření mnohem delší dobu než měkké sklo. Lampy z měkkého skla jsou vyrobeny ze skla podobného běžnému sklu do oken. UV záření způsobuje solarizaci skla a omezuje prostupnost UV záření. Normální měkké sklo má životnost 90 dní, zatímco lampy z tvrdého skla jsou určeny pro provoz po dobu nejméně jednoho (1) roku.

Pokud zhasnu UV lampu, když není využívána, vydrží pak déle?

Ne. Vypínat a zapínat UV lampu se nedoporučuje, pokud pro to celý systém není specificky navržen. Cyklus zapínání a vypínání UV lampy, která je navržena pro nepřetržitý provoz, může způsobit zkrácení její životnosti. Jedním zapnutím a vypnutím se může zkrátit životnost UV lampy průměrně až o šest (6) hodin.

Mohu používat jiné filtry, než které byly dodány se systémem?

Nedoporučuje se používat jiné filtry než ty, jejichž technické parametry odpovídají parametrům filtrů dodaných se systémem. Filtry, které nesplňují technické parametry, sníží účinnost systému.

Jakou mají filtry životnost?

Filtry mají běžně životnost šest až dvanáct (6 - 12) měsíců, v závislosti na kvalitě vody. U vody s vysokým obsahem sedimentu se doporučuje používat dvojitý nebo trojitý systém, ve kterém je filtr sedimentů (SD) před filtrem (filtry) s aktivním uhlím. Firma ESP nabízí filtry větší velikosti, které mají delší životnost i v případě vysokého obsahu sedimentu.

Mohu pro celý dům používat UV systém napojený na vstupní potrubí?

Ano, UV systém lze používat pro úpravu vody pro celý dům. Pro tento typ použití je v nabídce několik UV systémů. Před použitím UV systému je nutné vyčistit veškeré potrubí v domě. Pokud by potrubí zůstalo znečištěné, docházelo by i po instalaci UV systému ke kontaminaci vody. Nejjednodušší je sterilizovat potrubí roztokem chloru, který v něm necháte určitou dobu působit.

Proč se snižuje průtok při použití filtru pro sedimenty a filtrů s granulovaným aktivním uhlím (GAC)?

Vstupní a výstupní filtry vytvářejí odpor (zpětný tlak) na vstupující vodu, což způsobuje snížení průtoku.

Mají obyčejné filtry schopnost zabíjet bakterie?

Ne. Obyčejné filtry nemají schopnost zabíjet bakterie. Bakterie vstoupí do filtru a buď jím proteče nebo se v něm usadí a dále roste. UV lampa by měla být vždy umístěna až za filtry, aby se bakterie nemohly dostat do pitné vody.

Nemohou se ve filtrech s aktivním uhlím množit bakterie?

Bakterie mohou ve filtru s aktivním uhlím přežít, ale za normálních okolností to není problém, pokud je filtr neustále používán. Pokud není filtr používán delší dobu, bakterie se v něm mohou rozmnožit.

Co znamená "bakteriostatický"?

Výraz "bakteriostatický" znamená, že množství baterií procházejících systémem je konstantní – bakterie se nemnoží. Například: pokud do filtru vstupuje 100 kolonií bakterií, z filtru bude vystupovat opět 100 kolonií. Bakteriostatické filtry nezabíjí bakterie, ale pouze zamezují množení bakterií ve filtru.

 

6) Kde mohu koupit kvalitní systém UV filtrace vody?

Rádi Vám dodáme kvalitní řešení všech typů úpraven vody, servis a příslušenství pro kompletní systémy UV filtrace vody.Zveřejněno: 04/01/2021 - 11:58:34

Máte další dotazy, nebo zájem o úpravu vody?

SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

  • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
  • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
  • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
  • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více