Amonné ionty

Typickým znakem znečištění amoniakem je zápach čpavku. Přirozeně se ve vodě nevyskytují. Pokud se objeví ve vodním zdroji, značí většinou závažnou kontaminaci sekundárním kontaminantem, jako třeba průsak odpadních vod, zemědělských hnojiv, bakteriální znečištění nebo jiné.

Pro člověka nejsou amonné látky výrazně škodlivé. K jejich odstranění se používají filtrace se speciálními pryskyřicemi, nebo systém na principu reverzní osmózy. Reverzní osmóza je proces, kdy voda prochází pomocí tlaku přes čistící membránu a řadu filtrů, kde se zachycují nežádoucí látky větší než 0.001 mikrometru. Proto je reverzní osmóza schopna zachytit většinu chemických látek obsažených ve vodě. Tyto úpravny naše firma staví na míru na základě dodaného rozšířeného chemického rozboru.Zveřejněno: 05/01/2021 - 12:08:37

Máte další dotazy, nebo zájem o úpravu vody?

SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

  • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
  • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
  • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
  • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více