Dobrá voda, co to pro Vás znamená? l Domácí úprava vody

Úprava pitné vody je velice zodpovědný proces, neboť se jedná o zásobení lidského organismu jednou ze základních životně důležitých látek.

Pitná voda musí vyhovovat platným vyhláškám a předpisům, které stanoví, za jakých podmínek může být voda označena a úředně schválena za pitnou. Maximální hodnoty jednotlivých látek, které zdroj obsahuje, je vyjádřen Vyhláškou MZ 252/2004 Sb. Současně musí pitná voda vyhovovat po mikrobiologické stránce.

Dobrá pitná voda je ta, která je čerstvá, chutná a především nezávadná pro lidský organismus.

Veřejné zroje 

Převážná většina veřejných rozvodů pitné vody vyhovuje stanoveným parametrům, neboť dodavatelé pitné vody musí uvedené podmínky plnit a pravidelně kontrolovat. U veřejných zdrojů je však převážným problémem celková tvrdost. Vyhláška MZ 252/2004 Sb. doporučuje hodnoty celkové tvrdosti pitné vody, které jsou ale označeny jako vody středně tvrdé až velmi tvrdé. Taková hodnota je v souladu s požadavky na příjem vody pro organismus člověka, avšak pro soubor moderních přístrojů vybavení domácnosti je taková hodnota tvrdosti často až likvidační.

Individuální zdroje

Náročnější situace je však u individuálních zdrojů vody. Tím jsou myšleny zejména studny a vrty, které většinou nemají standardní kvalitu a jsou ovlivněny lokalitou a místními ekologickými podmínkami. Těmi podmínkami jsou myšleny zejména kontaminace půd používáním chemikálií v zemědělství a průmyslu a jejich skladování za nevhodných podmínek. Nasycení podloží a doba regenerace se poté počítá v mnoha desítkách roků. Některé lokality se rovněž vyznačují nadměrnou tvrdostí podzemních vod, typickým nadlimitním obsahem některých látek, což je dáno geologickým složením území. Řada některých lokalit má podzemní vody naopak měkkého charakteru, ale často obsahuje další nežádoucí látky, jako například železo a mangan. Měkké vody mají snahu vstřebávat ze svého okolí řadu látek. Pro takové zdroje platí prakticky vše, co je uvedeno výše, avšak musí se řešit odstranění některých zmíněných látek, které jsou tam „navíc“.

 

Na koho se obrátit s úpravou vody?

V současné době snadného přístupu k informacím je nabídka úpraven vody velice široká a různorodá. Řešení je však složitější a správný postup musí vycházet z aktuálního rozboru zdroje vody, který má být posouzen a upraven. V případě úpravy vody individuálního zdroje pro kolaudační řízení musí dodané zařízení splňovat podmínku vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou podle Vyhlášky MZ 409/2005 Sb. Takové prohlášení pro úpravny vody vystavuje Státní zdravotní ústav, případně několik málo dalších státem pověřených institucí. Výběr dodavatele úpravny vody tak musí být podmíněn tímto hlediskem, pokud má být vše funkční a podle zákona splněno.
 Úprava pitné vody je velice zodpovědný proces, neboť se jedná o zásobení lidského organismu jednou ze základních životně důležitých látek. S nesprávně upravenou pitnou vodou se mohou do organismu dostávat některé nežádoucí látky, které se mohou postupně v organismu ukládat a trvale jej poškozovat. Proto je nutné volit dodavatele, který je schopen zvolit optimální technologii.

 

Společnost Goldman water s.r.o. disponuje všemi doklady pro úpravu pitné vody podle norem ČSN, ISO, EN, Českého lékopisu a splňuje podmínky podle Vyhlášek MZ ČR.

 Zveřejněno: 19/04/2021 - 09:11:47

Máte další dotazy, nebo zájem o úpravu vody?

SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

  • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
  • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
  • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
  • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více