Pitná voda v zákonech I Úprava vody a normy

Pitná voda a její úprava je vázána legislativou. Každý "obchodník s vodou" je povinen splňovat tyto povinnosti a prokazovat se platnou certifikací.

Pitná voda - termín, který určuje jakostní a hygienické požadavky na vodu a podléhá pravidelným kontrolám její kvality v souladu s platnou legislativou. Taktéž její úprava musí legislativně splňovat hygienické nároky. Každý výrobce úpravny vody a zařízení pro přímý styk s vodou musí tyto zákony splňovat a musí být schopen se jimi prokázat. 

 

Vyhláška 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 

Vyhláška 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody

 

Splňuje-li výrobce/prodejce tyto legislativní požadavky, může vydávat certifikaci a prohlášení o shodě jmenovitě na výrobce a konkrétní výrobek. Bez takové certifikace nesmí být produkt uveden vůbec na trh!
Informujte se vždy u vašeho dodavatele úpravny vody, zda má platné certifikace k výrobkům a výrobky splňují požadavky pro úpravu pitné vody. Bez platné certifikace mohou být takové výrobky nefunkční a nebezpečné k úpravě pitné vody!

 

 

Společnost Goldman water s.r.o. disponuje veškerými certifikacemi. Výrobky GW jsou označeny CE, mají platné ES prohlášení o shodě a platnou certifikaci.Zveřejněno: 27/04/2021 - 15:01:49

Máte další dotazy, nebo zájem o úpravu vody?

SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

  • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
  • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
  • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
  • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více