Úprava vody pro farmacii

Požadavky na kvalitu vody ve farmaceutickém průmyslu jsou jedny z nejpřísnějších vůbec. Voda jejíž kvalita je předepsaná normou ČL 2009, určuje přesné stanovy na čistotu vody, zejména na mikrobiologické požadavky.

Úprava vody ve farmaceutickém průmyslu tvoří nedílnou součást. Upravená voda musí vždy odpovídat přesně stanoveným podmínkám, konkrétně tuto normu udává Český Lékopis z roku 2009. Základem je reverzní osmóza, která z vody odstraní téměř všechny druhy znečištění a vytváří demineralizovanou vodu. Dále je nutné vodu dokonale dočistit. Farmakopea stanovuje nulové mikrobiální znečištění a vodivost pod 1 uS/cm. Nízkou vodivost lze dosáhnout pomocí patron se speciálním směsným iontoměničem. Používaný mixbed by měl být nejvyšší kvality a čistoty a neměl by obsahovat látky vyplavující silikáty, které znehodnocují vzorky a vytvářené léky. Mikrobiologickou čistotu lze dosáhnout pomocí UV dezinfekce a mikro filtrace 0,2um. Důležitá je taky délka přívodních hadic a samozřejmě pravidelná sanitace celého systému odpovídajícími prostředky.

Voda pro farmaceutický průmysl se řídí podle ČL 2009 – nulová mikrobiologická čistota, vodivost do 1,0 uS/cm.

Akreditovaná pracoviště, která prochází pravidelnou kontrolou, musí dokládat veškeré certifikace a náležitosti podle zákona ke všem používaným přístrojům, tedy i úpravně vody. To znamená, že celá technologie úpravy vody musí mít označení CE, platné ES Prohlášení o shodě a certifikaci na kvalitu upravované vody. Pouze v takovém případě lze vydávat protokol z pravidelného servisu se záznamy skutečných hodnot a provozuschopnosti podle příslušné normy. Pokud tyto podmínky úpravna nesplňuje, je taková úpravna vody provozována v rozporu se zákony.Zveřejněno: 29/07/2022 - 10:15:48

Máte další dotazy, nebo zájem o úpravu vody?

SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

  • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
  • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
  • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
  • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více