Celkový organický uhlík (TOC) a huminové látky ve vodě

Nepříjemné znečištění pitné vody zbytky organických látek vzniklých tlením, nebo lidskou činností - zejména průmyslovou činností a zemědělstvím.

V rozboru se můžete setkat s ukazateli TOC a huminové látky. Jedná se o ukazatele organického znečištění vody. Mezi přirozené zdroje organických látek v pitné vodě jsou zejména rozkladné procesy těl živočichů a rostlin. Lidskou činností se dostávají do půdy a vody průmyslovou činností, zejména odpadní vodou, ale také ze zemědělství. Zatímco TOC nejsou ve vodě okem rozeznatelné, huminy zbarvují vodu do žluté až hnědé a způsobují zápach. Organické znečištění zvyšuje problematiku bakteriálního znečištění. Chlorace se s tímto druhem znečištění nedoporučuje, vzhledem ke vzniku toxických a karcinogenních látek.
 Odstranění organického znečištění se doporučuje metodou reverzní osmózy ve spojení s dezinfekcí pomocí UV záření.

 

Máte podezření na znečištění organickými látkami? Neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.Zveřejněno: 19/10/2022 - 14:04:59

Máte další dotazy, nebo zájem o úpravu vody?

SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

  • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
  • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
  • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
  • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více