Poradíme s nejčastějšími problémyVyužijte bohaté zkušenosti našich odborníků a načerpejte zdarma vědomosti z našich článků zaměřených na problematiku úpravy vody. Najdete zde návody, nejen jak problém s vodou identifikovat, ale také jak ho vyřešit. Samozřejmě zde nechybí vysvětlení fungování jednotlivých technologií nebo právní legislativy. .

Celkový organický uhlík (TOC) a huminové látky ve vodě

Nepříjemné znečištění pitné vody zbytky organických látek vzniklých tlením, nebo lidskou činností - zejména průmyslovou činností a zemědělstvím.

Číst více

Kontrola soukromých studní

Kontrola a čištění studní nejsou ze zákona povinné, ale měly by být v zájmu každého majitele.

Číst více

Změkčování vody, rozdíly a nejčastější marketingové taháky

Citově založené reklamy eshopových a velkých obchodních řetězců nás často tlačí k nákupu zařízení, které vypadá jako funkční a super úsporné. Úprava vody, která nepotřebuje přívod elektrické energie, žádné obhospodařování, výměnu náplní, nebo dokonce funguje jako „perpetuum mobile“. Může taková věc opravdu fungovat?

Číst více

Vodní kámen

Tvrdá voda a usazování vodního kamene je problémem spousty domácností. Jeho usazování je nebezpečné pro přístroje a domácí spotřebiče, které tímto poškozuje a zvyšuje energetickou náročnost. Vysoký obsah vápníku a hořčíku vede také k nižší rozpustnosti mycích prostředků a pracích prášků, a tak stoupá jejich spotřeba.

Číst více

Mikrobiologické znečištění

Bakterie a viry jsou častým a velmi nebezpečným druhem znečištění. Dostávají se do vodovodního řadu ze spodních vod, ale doprovází i jiné druhy znečištění, které pro ně vytváří ideální podmínky pro růst.

Číst více

Železo a mangan

Železo a mangan bývají druhem znečištění, které jsou ve vodě většinou na první pohled ihned rozeznatelné. Obě složky totiž mění vzhled, chuť i pach vody.

Číst více

Pachuť, zápach a zákal vody

Senzorické vlastnosti vody často prozradí spoustu zdrojů znečištění jak chemických, tak mechanických. Tyto zdroje znečištění se odtraňují zejména filtrací. Zvolený druh filtrace záleží na konkrétním zdroji znečištění.

Číst více

Dusičnany a dusitany

Dusičnany a dusitany se do pitné vody dostávají zejména při hnojení, z odpadů, žump nebo septiků. V lidském organismu pak reagují a přeměňují se na toxičtější látky.

Číst více

Pesticidy

Pesticidy jsou chemické látky používané k ochraně zejména kulturních rostlin proti škůdcům jako jsou plevele, hmyz, houby aj. Většina těchto látek se do zdroje povrchové i podpovrchové vody dostává oplachem, nebo vsakem.

Číst více

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou jedny z nejnebezpečnějších znečičišťujících látek. S rozrůstajícím se průmyslem a dopravou se stávají také jedním z nejčastějších znečištění.

Číst více

Chlór

Chlór je nejčastěji používaným chemickým dezinfekčním prostředkem díky svým vlastnostem snadno a efektivně hubit mikroorganismy.

Číst více

Amonné ionty

Typickým znakem znečištění amoniakem je zápach čpavku. Přirozeně se ve vodě nevyskytují. Pokud se objeví ve vodním zdroji, značí většinou závažnou kontaminaci sekundárním kontaminantem, jako třeba průsak odpadních vod, zemědělských hnojiv, bakteriální znečištění nebo jiné.

Číst více
SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

  • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
  • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
  • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
  • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více