Poradíme s nejčastějšími problémyVyužijte bohaté zkušenosti našich odborníků a načerpejte zdarma vědomosti z našich článků zaměřených na problematiku úpravy vody. Najdete zde návody, nejen jak problém s vodou identifikovat, ale také jak ho vyřešit. Samozřejmě zde nechybí vysvětlení fungování jednotlivých technologií nebo právní legislativy. .

Dusičnany a dusitany

Dusičnany a dusitany se do pitné vody dostávají zejména při hnojení, z odpadů, žump nebo septiků. V lidském organismu pak reagují a přeměňují se na toxičtější látky.

Číst více

Pesticidy

Pesticidy jsou chemické látky používané k ochraně zejména kulturních rostlin proti škůdcům jako jsou plevele, hmyz, houby aj. Většina těchto látek se do zdroje povrchové i podpovrchové vody dostává oplachem, nebo vsakem.

Číst více

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou jedny z nejnebezpečnějších znečičišťujících látek. S rozrůstajícím se průmyslem a dopravou se stávají také jedním z nejčastějších znečištění.

Číst více

Chlór

Chlór je nejčastěji používaným chemickým dezinfekčním prostředkem díky svým vlastnostem snadno a efektivně hubit mikroorganismy.

Číst více

Amonné ionty

Typickým znakem znečištění amoniakem je zápach čpavku. Přirozeně se ve vodě nevyskytují. Pokud se objeví ve vodním zdroji, značí většinou závažnou kontaminaci sekundárním kontaminantem, jako třeba průsak odpadních vod, zemědělských hnojiv, bakteriální znečištění nebo jiné.

Číst více

Sirovodík

Sirovodík způsobuje typický zápach po zkažených vejcích, proto jej ve vodě lze snadno poznat. Často se objevuje ve vodách s vysokým výskytem železa, manganu, či při mikrobiologickém znečištění.

Číst více

Těžké kovy

Těžké kovy jsou skupinou látek, které nejsou ve vodě dobře rozpustné. Samostatně se v přírodě nevyskytují. Pro člověka jsou nejvíce toxické jejich sloučeniny, které v lidském organismu mají kumulativní účinky.

Číst více

Domácí úpravny

Nabízíme nejrůznější zařízení na úpravu vody. Zákazníkům prodáváme pouze úpravny, které skutečně fungují. Vhodnost konkrétního typu závisí na problému, který se vyskytuje ve vaší vodě. Nejčastěji se jedná o vodu z vrtů nebo studní, ve které se vyskytuje řada prvků v nadlimitních hodnotách.

Číst více

Koliformní bakterie ve vodě

Ve vodě se mouhou vyskytovat různé bakterie, které jsou pro lidské zdraví nežádoucí. Velmi často k nám přichází zákazníci, kteří mají problém právě s koliformními bakteriemi.

Číst více

UV dezinfekce vody

Věděli jste, že ultrafialové (UV) záření je bezpečná, čistá a téměř bezúdržbová metoda zajištění vody bez nežádoucích bakterií? Při dezinfekci vody UV zářením je pro zabíjení mikroorganismů ve vodě využíváno ultrafialové světlo, které je přítomné například i ve slunečním světle. Je to prokázaná technologie bez významných nedostatků.

Číst více

Sírany ve vodě

Vysoké koncentrace síranů ve vodě zhoršují její chuť a mohou způsobovat průjmy, zvláště u dětí. Sírany v nižších koncentracích samy o sobě nejsou příliš nebezpečné, ale problém nastává, když k množství síranů vezmeme v potaz konkrétní množství dalších prvků ve Vaší vodě. Totiž nižší množství síranů spolu s určitým množstvím dalších prvků může být již nevhodné pro pití.

Číst více

Napájecí voda pro laboratoře

Požadavky na kvalitu napájecí vody platí pro laboratoře klinické biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie a všech dalších laboratorních oborů. Současně se tyto požadavky vztahují na celou řadu dalších laboratoří s podobnými požadavky, zejména kvalitu upravené vody po stránce vodivosti.

Číst více
SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

  • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
  • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
  • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
  • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více