Reverzní osmóza GW KLASIK 150–5000 1F/3F

Špičkový a plně automatizovaný systém modulární úpravny vody na bázi reverzní osmózy navržený pro náročné zdravotnické, laboratorní a průmyslové provozy. S možností násobného řazení předúprav, dalších identických systémů a zásobníků s kónickým dnem, podle požadavků a podmínek. Výstupy upravené vody jsou přizpůsobeny pro potřeby konkrétních pracovišť. Úpravna splňuje normu ČSN ISO EN 285 + A2 vodivost do 5,0 - 15,0 uS/cm a ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost pod 1,0 uS/cm pro verzi s iontoměničem.

Reverzní osmóza GW KLASIK 150–5000 1F/3F

Špičkový a plně automatizovaný systém modulární úpravny vody na bázi reverzní osmózy navržený pro náročné zdravotnické, laboratorní a průmyslové provozy. S možností násobného řazení předúprav, dalších identických systémů a zásobníků s kónickým dnem, podle požadavků a podmínek. Výstupy upravené vody jsou přizpůsobeny pro potřeby konkrétních pracovišť. Úpravna splňuje normu ČSN ISO EN 285 + A2 vodivost do 5,0 - 15,0 uS/cm a ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost pod 1,0 uS/cm pro verzi s iontoměničem.(více)

Technické provedení úpravny

Reverzní osmóza typu KLASIK obsahuje vestavěnou 20" jemnou filtraci a výkonová řada do 500 l/hod. navíc i 2 paralelní 20" bloky aktivního uhlí. Zařízení je vybaveno unikátním systémem proti výpadkům vstupního tlaku, vestavěným zásobníkem změkčené vody s plovákovou ochranou při jejím nedostatku. Systém úpravy vody obsahuje kompletní technologii reverzní osmózy, motor a čerpadlo 230 nebo 400V, regulaci tlaku a průtoků přes moduly RO, recyklaci filtrátu, orientační měřič vodivosti, měřič tlaku RO, elektrorozvodnici a měření produktu a odpadu.

Jedinečná řešení pro úpravu vody od společnosti Goldman water

Snadné užívání a údržba:

Integrovaná přednádržka kompenzující rozdíly tlaku na vstupu úpravny a snižující zátěž čerpadel, kónické dno nádrže pro snadné čištění a perfektní dekontaminaci bez jakýchkoliv zbytků, orientační měřidla vodivosti okamžitě informují o výkonu úpravny.

Maximální spolehlivost:

Vlastní jištění elektrické části pro snadnou detekci závad na dobře viditelném předním panelu, motory s tepelnou ochranou odolné přetížení, mechanická regulace tlaků na reverzní osmóze, plováková automatika pro regulaci množství vody v nádržích, povrchová úprava odolná většině sanitačních prostředků.

Špičková péče a servis:

Propracovaný návrh a technické řešení úpravny s cílem vysoké spolehlivosti a rychlé opravitelnosti snižuje závislost na servisu. Kompletní servisní databáze jednotlivých zákazníků a preventivní servisní plán zaručují servisní zásahy přímo u zákazníka do pár hodin, čímž se zaručují minimální výpadky provozu.

Předávací materiály:

Veškerá dokumentace, certifikace ISO 9001, 14001, certifikace ITC Zlín, Prohlášení o shodě, výchozí revize elektro, přehled spotřebního materiálu a servisních nákladů, protokol o předání a instruktáži personálu, návod k obsluze.

Poptávkový formulář