Filtrace a chemická úprava

Základní úprava vody pomocí mechanické filtrace, filtračních médií, či chemického dávkování pro odstranění nežádoucích chemických a mechanických látek z vody.Filtrace a chemická úprava

Kategorie: Domácnosti
Použití: Filtry

Základní úprava vody pomocí mechanické filtrace, filtračních médií, či chemického dávkování pro odstranění nežádoucích chemických a mechanických látek z vody.(více)

Voda z mětského rozvodu je často chemicky ošetřována a není zbavována příměsí jiných chemických a mehanických látek.
Studny, vrty, ale i mětské rozvody bývají velmi často kontaminovány nežádoucími látkami, které mají vlivl na lidské zdraví i domácí spotřebiče.

Železo a mangan
Železo i mangan ve vodě ovlivňují chuť, barvu i zápach. Do vodovodních rozvodů se dostávají přirozenou cestou omýváním železitých nerostů, nebo lidskou činností, například v odpadních vodách. Obsah železa a manganu ve vodě též často vede k nárůstu bakterií.
Odstranění probíhá pomocí speciálních odželezovacích filtrů a filtračního média Pyrolox. Další možností je chemické dávkování chlornanu.

Dusíkaté sloučeniny
Dusičnany a dusitany se do pitné vody dostávají především lidskou činností zejména při hnojení z odpadů, žump, nebo septiků. Na první pohled ve vodě nejsou zřetelné. V lidském organismu tyto látky reagují a přeměňují se na toxičtější formy.
Odstranění dusišnatých sloučenin probíhá pomocí speicální pryskyřice Purolite, nebo lze použít úpravu vody na bázi reverzní osmózy.

Chlór
Chlor je nejčastěji používaným chemickým dezinfekčním prostředkem, protože snadno a efektivně hubí mikroorganismy. Jeho zvýšená koncentrace ve vodě ovlivňuje chuť a zápach.
Odstranění chloru z pitné vody probíhá pomocí mehanické filtrace a filtru s aktivním uhlím.

Amoniak
Amoniak se do pitné vody dostává především lidskou činností, je-li ve vodě obsažen, znamená to závažnou kontaminaci například průsakem odpadních vod, hnojiv, nebo bakteriálním znečištěním.
Odstranění amoniaku je nejefektivnější úpravou vody na bázi reverzní osmózy.

Zákal
Zákal je nejčastěji způsoben mechanickým a chemickým znečištěním. Může být způsoben přirozenou cestou i lidskou činností.
Odstranění zákalu probíhá pomocí speciální mechanické filtrace a filtračního média Zeolit.

Pro správný výběr vhodné a funkční úpravy vody je dobré kontaktovat naše obchodní oddělení. www.goldmanwater.cz/kontakty