Reverzní osmóza GW RO BASIC 35/65/100/200

○ Výkon 35 - 200 l/hod dle verze ○ Automatický systém bez nutnosti zásahu ○ Nejmenší systém reverzní osmózy ○ Certifikace a Prohlášení o shodě ○ Tichý provoz

Reverzní osmóza GW RO BASIC 35/65/100/200

○ Výkon 35 - 200 l/hod dle verze
○ Automatický systém bez nutnosti zásahu
○ Nejmenší systém reverzní osmózy
○ Certifikace a Prohlášení o shodě
○ Tichý provoz(více)

Technické provedení úpravny

Reverzní osmóza řady GW RO BASIC obsahují hrubou a jemnou filtraci a blok aktivního uhlí podle typu rozměru 10“ nebo 20“. Malá reverzní osmóza podle účelu použití imituje větší komplety, avšak v menším měřítku. Úpravnu možno doplnit o demineralizaci (iontoměniče), UV zářiče, mikrofiltrace 0,2 um, digitální měřič specifické vodivosti, atd. Součástí souboru kompletní úpravny vody je jednoduchý zásobník s výbavou plováky a armaturami v nosníku umístěný na stěně, nebo vhodně postavený.

Jedinečná řešení pro úpravu vody od Goldman water

Maximální spolehlivost:

Úprava vody se skládá z jednotlivých částí podle požadavku na celkový výkon a kvalitu upravené vody.

Špičková péče a servis:

Propracovaný návrh a technické řešení úpravny s cílem vysoké spolehlivosti a rychlé opravitelnosti snižuje závislost na servisu. Kompletní servisní databáze jednotlivých zákazníků a preventivní servisní plán zaručují servisní zásahy přímo u zákazníka do pár hodin, čímž se zaručují minimální výpadky provozu.

Předávací materiály:

Veškerá dokumentace, certifikace ISO 9001, 14001, Prohlášení o shodě, přehled spotřebního materiálu a servisních nákladů, protokol o předání a instruktáži personálu, návod k obsluze.

Poptávkový formulář