Reverzní osmóza GW RO BASIC 35/65/100/200

Malá reverzní osmóza pracující s tlakem zdroje pitné vody, nebo s posilovacím čerpadlem podle příslušenství. Úpravna splňuje normu ČSN ISO EN 285 + A2 vodivost do 5,0 - 15,0 uS/cm a ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost pod 1,0 uS/cm pro verzi s iontoměničem.

Reverzní osmóza GW RO BASIC 35/65/100/200

Malá reverzní osmóza pracující s tlakem zdroje pitné vody, nebo s posilovacím čerpadlem podle příslušenství. Úpravna splňuje normu ČSN ISO EN 285 + A2 vodivost do 5,0 - 15,0 uS/cm a ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost pod 1,0 uS/cm pro verzi s iontoměničem.(více)

Technické provedení úpravny

Reverzní osmóza řady GW RO BASIC obsahují hrubou a jemnou filtraci a blok aktivního uhlí podle typu rozměru 10“ nebo 20“. Malá reverzní osmóza podle účelu použití imituje větší komplety, avšak v menším měřítku. Úpravnu možno doplnit o demineralizaci (iontoměniče), UV zářiče, mikrofiltrace 0,2 um, digitální měřič specifické vodivosti, atd. Součástí souboru kompletní úpravny vody je jednoduchý zásobník s výbavou plováky a armaturami v nosníku umístěný na stěně, nebo vhodně postavený.

Jedinečná řešení pro úpravu vody od Goldman water

Maximální spolehlivost:

Úprava vody se skládá z jednotlivých částí podle požadavku na celkový výkon a kvalitu upravené vody.

Špičková péče a servis:

Propracovaný návrh a technické řešení úpravny s cílem vysoké spolehlivosti a rychlé opravitelnosti snižuje závislost na servisu. Kompletní servisní databáze jednotlivých zákazníků a preventivní servisní plán zaručují servisní zásahy přímo u zákazníka do pár hodin, čímž se zaručují minimální výpadky provozu.

Předávací materiály:

Veškerá dokumentace, certifikace ISO 9001, 14001, certifikace ITC Zlín, Prohlášení o shodě, přehled spotřebního materiálu a servisních nákladů, protokol o předání a instruktáži personálu, návod k obsluze.

Poptávkový formulář